Godziny pracy Poradni

W okresie od 17 lipca 2023 roku do 18 sierpnia 2023 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna będzie czynna w godzinach 07.30-13.30.