Godziny pracy Poradni

W okresie od 18 lipca 2022 do 17 sierpnia 2022 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie będzie czynna w godzinach 07.30 – 14.00.