Godziny pracy Poradni

W dniu 29 marca 2024 r. (piątek) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna będzie czynna do godz.13.00.